Ratsastus on monipuolinen harrastus

Hevosharrastuksen eri muodoista ratsastus lienee saanut suosituimman paikan ja yhä useammat naiset ja miehet aloittavat ratsastusharrastuksen aikuisina tai lapsina. Suuri osa nuorista tytöistä pääsee hevosten kanssa kosketuksiin jo lapsina aloittaessaan ratsastuksen alkeiskurssin, jossa opetellaan hevosen käsittelyn perustaitoja ja ratsastamisen alkeita. Joillakin harrastus jää tähän yhteen kertaan, mutta monelle jää tästä miellyttävät muistot ja hevosharrastus saatetaan aloittaa aikuisena uudelleen. Suomessa harrastus on lähinnä naisten suosiossa, mutta maailmalla, kuten Amerikassa tai Euroopan Espanjassa hevosihmiset ovat lähinnä miehiä.

Ensimmäisten ratsastusharjoitusten jälkeen opitaan aina monimutkaisempia asioita ja totutellaan erilaisissa askellajeissa istumista. Käynnin lisäksi hevosen perusaskellajeja ovat ravi ja laukka ja näissä askellajeissa ratsastajan täytyy olla hieman kokenut, jotta tasapaino säilyy. Kokeneemmat ratsastajat suorittavat erilaisia tehtäviä ja kiemuroita eri askellajeissa ja saattavat lopulta alkaa esteratsastuksen, joka vaatii hyvää hevosen hallintaa. Ratsastajat voivat myös osallistua erilaisiin kisoihin, joissa nopein tai parhaiten onnistunut voittaa.

Ratsastus tutkimusten mukaan vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, sillä suuren eläimen hallinta voi auttaa itsetunto-ongelmista kärsiviä ihmisiä keräämään tarvittavaa luottamusta omaan osaamiseen. Nykypäivänä tavallisten ratsastustuntien lisäksi harrastusta käytetään myös terapiamuotona tai liikuntavammaisten henkilöiden aktiviteettina. Silloin esimerkiksi pyörätuolipotilaskin voi kokea vauhdin huumaa ja jalat allaan.

Hevosten parissa harrastaminen kannattaa, sillä sen on todettu lisäävän tervettä itsetuntoa ja luottamusta, sen lisäksi että harrastus on myös tehokasta liikuntaa. Sen lisäksi ratsastaminen mahdollistaa luonnon yhteyteen pääsemisen, mikä jo itsessään lisää ihmisten hyvinvointia.

azalea